NyheterOm OssHundarnaValparResultatGalleriLänkarHästarna


 

  

 

 

Mina X Zerokullen             

   


Lite om dräktighet

Dräktighetstid: I medeltal är en tik dräktig 63 dygn från parning med en variation från 56-72 dagar.
Variationen beror på flera saker men viktigaste faktorn är när tiken haft ägglossning.

Tecken på dräktighet:

- viss svullnad av vulvan kvarstår efter löpet
- tiken är illamående i vecka 3 och/eller vecka 5
- ibland förekommer en lindrig blödning från vulva under någon/några dagar i vecka 3
- rodnad av spenarna från ung vecka 4
- spen- och juverförstoring från vecka 5
- bukförstoring från vecka 5
- klar, seg flytning från 4-5 veckan
- fosterrörelser från vecka 7

Fostrets utveckling


Embryo

Vecka  1 - 3
Efter en lyckad parning transporters äggen in i äggledaren, och celldelningen startar.
Efter ca  8 - 12 dagar består fostret av 16 celler, också kallad morula-stadiet, och i den storleken kommer det in i livmodern.
Celldelningen fortsättar i livmodern. Fosteranlaget är i den kommande veckan inte fästa till livmoderväggen, utan flyter fritt omkring.
Efter ca  3 veckor, med en variation på mellan 17 - 22 dagar, är fosteranlagen fritt fördelat i de två livmoderhornen och är nu i gång med att fästas på livmoderväggen.
Fosteranlaget är vid denna tidpunkt ca  1 cm  långt och påminner om en liten fisk med utväxter, som senare blir till fram och bakben .
Då fosteranlaget har fastnat i livmodern, bildas moderkakan, som blir fostrets förbindelse med modern.
Genom moderkakan tillför tiken de näringsämnen som fostret skall använda i den kommande utvecklingen.
Fostret förbinds med moderkakan via sin navelsträng.

Tikens Livmoder.

  1. Äggstock
  2. Äggledare
  3. Livmoder
  4. Vagina
  5. Urinblåsa
  6. Äggledare
     

 

 

Livmoder med valparVecka 4

Man kan nu tydligen skilja på fram- och bakben.
Örsnibbarna är synliga som ett litet veck och örat och ögonen bildas i denna vecka.
Fostren kan kännas som valnötter på ca. 2,5 cm.
Dräktigheten kan påvisas vid ultraljudsundersökning från denna tidpunkt.


Valpfoster 30 dagar

Vecka 5
Under denna vecka formas ögonlocken, och morrhåren på överläppen och över ögonen anläggs.
Örsnibbarna växer, så de nästan täcker över anlaget till örongången.
Fem par bröstvårtor med tillhörande mjölkkörtlar, samt de yttre könsorganen börjar utvecklas.
I denna vecka kommer fostrets tassar att börja forma det, som senare blir till trampdynor och tår.
Omkring dag 33 stängs gommen, så efter detta detta, kan gomspalt inte längre uppstå.
Överhuvudtaget är detta den mest riskfyllda tid, när kemikalier och annat kan skada fostret.
 Här börjar också tarmsystemet att bildas, som på detta stadium fortfarande är i navelsträngen.
Dräktigheten kan inte längre kännas, men ultraljudsundersökning är den mest använda metoden från nu och tills fostret kan påvisas med röntgen bilder.
Tiken kan nu visa de första tecken på dräktighet med ett ändrat beteende, men buken har ännu inte ändrat form.


Vecka 6-7
Öronsnibbarna och ögonlock växer och täcker i slutet av veckan örongång och ögon.
De yttre könsorganen börjar förändra sig till han- och honkönsorgan.
I början av veckan skiljs tårna helt, och i slutet av veckan kommer klorna bildas. Morrhår börjar växa ut.
Tarmsystemet lämnar navelsträngen och befinner sig nu i  bukhålan.
Hos tiken ses en svag rosafärgning av bröstvårtorna, och beroende på antalet valpar i livmodern vill buken öka lite i omfång.
Under denna vecka kommer kroppsbehåringen växa ut, och färgmarkeringen  kunna ses.
Tassarna och trampdynorna är nu färdigbildade.
Fostret liknar nu den färdiga valpen, men kan inte överleva utanför livmodern.
Från denna tidpunkt är det egentligen bara storleken som ändras.
Förbeningen i skelettet  är nu så långt framme, att man från dag 49 kan se fostren på röntgenbilder.
Det är nu för första gången i dräktigheten möjligt att se fosterrörelser.
Tikens buk är i de flesta fall betydligt förstorad, och mjölkproduktionen har börjat.
Fodret bör nu vara specialfoder till dräktiga tikar/valpar, men inte i stora mängder.
Det är ingen fördel att tiken blir för tjock innan födseln.
 

Vecka 8
Fostret är färdigbildat och kan nu kännas,  fostrens hjärtslag kan höras och man kan ibland se hur de rör sig.
Tiken är nu mest besvärad av sin vikt och sitt omfång och skall i denna period vänjas vid sin valplåda.
Mjölkkörtlarna är spända och fulla med mjölk.


Valpfoster 60 dagar

 

Vecka 9
Den sista veckan av dräktigheten förbereder sig tiken för födseln.
Hon blir lugnare och intresserar sig inte så mycket for att leka, och kan vara mindre social än normalt.
De sista 2-3 dygnen innan födseln bör man reducera fodermängden med 30-40 %, och på det sista dygnet innan själva födseln vill tiken normalt inta äta.
Från ca  dag 60 kan fostret överleva utanför livmodern .
Tiken bör senast en vecka innan födselnvänjas vid sin  valplåda.
Här vill hon kunna förbereda sitt "bo" som många tikar gör 2-4 dygn innan födseln.
Det kan bestå i att samla ihop trasor och riva och gräva i valplådans botten.
Vulvan blir stor och slapp.
Bäckenmuskulaturen avslappnas, och  en del tikar får mjölk  flera dygn innan födseln.
Omedelbart innan födseln blir tiken orolig och rastlös under  öppningsskedet.
Vid dessa värkar pressar livmodern fram den första valpen ned i födelsegången.

Förlossningsvägen skall utvidgas och fostret skall pressas in i bäckenet innan de riktiga krystvärkarna sätter i gång.
Vattnet  går och då startar den riktiga förlossningen.
Öppningsskedet tar ca 4-6 timmar, men kan i mer sällsynta fall ta upp till ett dygn.
För att  kunna förutsäga den exakta förlossningsdagen tar man tikens temperatur 2 x dagligen sista veckan.
Temperaturen tas med en termometer  genom att föra in den ett par cm in i ändtarmen i ca 2 minuter.
Då kan man mäta hur tikens temperatur svänger normalt.
När det konstateras att temperaturen sjunker kan man med fördel ta temp. var 3.-4. timme.
När temperaturen ligger ca. 1 - 1½ grad under det normala vid flera mätningar med någon timmas intervall,
kommer födseln att sättas igång innan 12-24 timmar.